Grafična-podoba.si

CGP

Objavljeno: 28.10.2021

CGP

**Osnovni elementi CGP ** Osnovni elementi celostne podobe podjetja so poslovna vizitka, dopisni list, račun, pisemska ovojnica in žig. Ostale poslovne tiskovine so še poslovne mape, katalogi, brošure, obrazci, pogodbe. Poleg poslovnih so pomembne tudi promocijske tiskovine, preko katerih se podjetje pojavlja v širši javnosti. To so oglasi v revijah, plakati, letaki in naslovne table, ki označujejo podjetje ter enotno oblikovane nalepke na prevoznih sredstvih. Med pomembnejše dele celostne grafične podobe spadajo tudi spletna stran podjetja ter spletni oglasi, ki v današnjem času predstavljajo ključno vlogo v oglaševanju.

Blog

Ostala ponudba

Oblikovanje logotipa

Izdelava animacije

Oblikovanje letakov

Oblikovanje vizitk

cartoonpeeps.si

animationiko.com

Spletno mesto

Piškotki

Zadnji projekti

Kontakt

Povezave

Domača stran

Portfolio

Novice in blog

Najnovejše

Zadnji projekti

Copyright 2021 @ graficna-podoba.si